2006-09-07

Nu har vi beställt nybyggnadskartan som kommer att ligga som underlag vid vårt bygglov. Vår snickare håller på att räkna på materialet och vi väntar med spänning på en offert. Det är mycket att tänka på för oss som kommer att bygga i lösvirke, allt hade varit mycket enklare om vi hade valt ett prefab hus istället, men å andra sidan så hade vi inte fått huset som vi vill ha det. Bilder på ritningarna kommer längre fram.

Inga kommentarer: