2007-07-25

Lägeskontroll


Så har vi valt att lägga huset och garaget på tomten, vi ville ha så mycket tomtyta som möjligt framför och till vänster om huset då det är de sidor solen är på. Vi kommer ha altandörrar ut ifrån burspråket mellan tornen samt en altandörr på vänster kortsida av huset.

Inga kommentarer: