2011-06-12

Poolbygge storpool (liner)

Linern på plats, poolen börjar fyllas med ljummet vatten i början så att man kan släta ut alla veck i linern. Micke börjar lägga ut linern i poolen, under den finns markduk.
Sargen på plats, plast täcks upp mot kanten för att skydda, sedan fyller man en bit upp med sand för att stabilisera.
Poolsargen på plats, det blåste lite varpå det inte var helt lätt att få den på plats, men efter lite mindre än en timma satt den.
Förarbetet klart, rälsen på plats, och två sandhögar i mitten vilka behövs senare under poolbygget för att stabilisera upp innerkanten.
Arbete pågår med att lägga ner plattor under varje stötta, jämna ut med sand och se till att allt ligger i jämn nivå.
Stöttorna i mitten på plats dessa ger poolen mer stabilitet.
Dränering klar, på med makadam, padda till och sedan markduk och sand innan vi kan börja förbereda för poolen.

2011-06-06